Farmakologia kliniczna

Clinical Pharmacology

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-FK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rajtar-Cynke G, Recepty. Zasady wystawiania, MedPharm, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi