Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną

Nursing care of the mentally ill and his family

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-IJR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi