Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

Intensive Therapy and Nursing Profession in Intensive Medical Care

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-ITIPWIOM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyk D., Gutysz-Wojnicka A. , Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, PZWL, Warszawa, 2018 2) Hanson C. W. ( red.) Mayzner-Zawadzka E. , Procedury w intensywnej terapii., Medipage, Warszawa, , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi