Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

Intensive Therapy and Nursing Profession in Intensive Medical Care

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-ITPIOM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaWołowicka L., Dyk D. , 2008r., "Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych.", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa , 2) Hanson C. W. ( red.) Mayzner-Zawadzka E. , 2009r., "Procedury w intensywnej terapii.", wyd. Medipage, Warszawa, wyd. 1, 3) Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B. , 2009r., "Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych.", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, wyd. 1, 4) Rybiki Z. , 2009r., "Intensywna terapia dorosłych.", wyd. Wydawnictwo Makmed, Lublin Wyd 2
Literatura uzupełniająca
Uwagi