Leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii

Treatment and nursing care in neurosurgery

2021L

Kod przedmiotu6239N2-LECZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wojciech Maksymowicz, Neurochirurgia w zarysie, PZWL, 1999 2) Ślusarz R. Szewczyk M.T., Pielęgniarstwo w Neurochirurgii. Wybrane zagadnienia z zakresu Pielęgniarstwa specjalistycznego, Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2006 3) Adamczyk K., Turowski K., Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii, Neurcentrum, 2006 4) Lindsley K. W. , Bone I., Neurologia i neurochirurgia, Urban&Partner, 2006 5) Ząbek M., Neurologia, PZWL, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi