Leczenie i opieka pielęgniarska nad chorym w onkologii

Treatment and nursing care in oncology

2021L

Kod przedmiotu6239N2-LOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krystyna de Walden-Gałuszko, Psychoonkologia, Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków, 2000 2) A. Jeziorski, Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek, PZW Warszawa, 2005 3) R. Kordek, Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica Gdańsk, 2007 4) Anna Koper, Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studentów medycznych, PZWL Warszawa, 2015 5) Anna Koper, Irena Wrońska, Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową, Czelej, Lublin, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi