Leczenie i opieka pielęgniarska nad chorym w onkologii

Treatment and nursing care in oncology

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-LOPCO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Arkadiusz Jeziorski, 2005r., "Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek", wyd. PZW Warszawa, 2) Radosław Kordek, 2007r., "Onkologia Podręcznik dla studentów i lekarzy"", wyd. Via Medica, Gdańsk, 3) Maciej Krzakowski, 2006r., "Onkologia Kliniczna",", wyd. Borgis, Warszawa , 4) Janina Markowska, 2006r., "Ginekologia Onkologiczna", wyd. Elsevier Urban and Partner. Wrocław , 5) Andrzej Kułakowski i Anna Skowrońska-Gardas, 2003r., "Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny", wyd. PZWL Warszawa , 6) Krystyna de Walden-Gałuszko, 2000r., "Psychoonkologia"", wyd. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków.
Literatura uzupełniająca
Uwagi