Leczenie i pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłym

Treatment and nursing of a patient with chronic wounds

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-LPPRP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkiler Elżbieta , 2012r., "1. Szkiler Elżbieta Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych", wyd. Everth, 2) Krajewska – Kułak E, 2006r., "3. Krajewska – Kułak E. Der Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek.", wyd. CZelej, 3) Adamski Z., Kapała W. , 2010r., "Pielęgniarstwo w chorobach skóry", wyd. Wyd. Uniwersytet im. Karola , 4) Noszczyk W., 2012r., "Chirurgia", wyd. PZWL, 5) Szewczyk M., Jawien A., 2013r., "Leczenie ran przewlekłych", wyd. PZWL.
Literatura uzupełniająca
Uwagi