Leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii

Treatment and nursing care in neurosurgery

2021L

Kod przedmiotu6239N2-LiPwN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi