Przygotowanie pracy i egzamin magisterski

Preparation of thesis and MA exam

2022L

Kod przedmiotu6239N2-MK-PPEM
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012. 2.Lenartowicz H., Kózka M., 2010r., "Metodologia badań w pielęgniarstwie.", wyd. PZWL.
Literatura uzupełniająca
Uwagi