Nowoczesne techniki diagnostyczne

Modern Diagnostic Techniques

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-NOWOTECDI
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogdan Pruszyński, 2011r., "Radiologia – diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2) Bogdan Pruszyński, 2011r., "2.Wskazania do badań obrazowych", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi