Opieka nad pacjentem chorym laryngologicznie

Nursing care of otolaryngological patients

2022L

Kod przedmiotu6239N2-ONP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaIwankiewicz S, 2007r., "Ćwiczenia z otolaryngologii", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2) Latkowski B., 2004r., "Otolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 3) Janczewski G, Osuch-Wójcikiewicz E, 2003r., "Ostry dyżur w otolaryngologii", wyd. Alfa-Medica Press, 4) Bull P , 1999r., "Wykłady z otolaryngologii", wyd. Viva Medica.
Literatura uzupełniająca
Uwagi