Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi

Nursing care of patients with blood disorders

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-OPCHK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaInterna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna 2015.
Literatura uzupełniająca
Uwagi