Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane

Nursing care of multiple sclerosis patients

2022L

Kod przedmiotu6239N2-OPCSR
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chris H. Polman, 2011r., "Stwardnienie Rozsiane", wyd. PZWL , 2) J Losy, 2013r., "Stwardnienie Rozsiane", wyd. Wyd.Czelej, 3) Krzysztof Selmaj, 2007r., "Stwardnienie Rozsiane", wyd. Termedia, 4) Jaracz K., Kozubski W. (red), 2008r., "Pielęgniarstwo Neurologiczne", wyd. PZWL, s.249-257, 5) Jabłońska R., Ślusarz R., (red), 2012r., "Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego", wyd. Wyd. Continuo.
Literatura uzupełniająca
Uwagi