Opieka pielęgniarska nad chorym kardiologicznym

Nursing care of cardiac patients

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-OPK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mroczkowska R.Serzysko B., Szkutnik M. (red), Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej., PZWL, 2016 2) Siva A., Noble M., Wysocki H. (red. wyd. polskiego):, Kardiologia (seria Crash Course), Urban&Partner,, 2015 3) Szczeklik A., Tendera M. (red):, Kardiologia , t. 1 i 2, Medycyna Praktyczna, 2009 4) Kaszuba D, Nowicka A. (red.), Pielęgniarstwo kardiologiczne. , PZWL, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi