Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi

Nursing care of patients with blood disorders

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-OPPCK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi