Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń

Nursing care of patients with vascular diseases

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-OPSN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Noszczyk W., 2006r., "Żylaki i inne choroby żył", wyd. PZWL, s.132, 2) Walewska E. , 2012r., "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego", wyd. PZWL , s.385, 3) Jawień A. Szewczyk M. T, 2009r., "Kompresjoterapia", wyd. Termedia , s.152, 4) Schmidt J.i wsp., 2003r., "Podstawy chirurgii", wyd. Medycyna praktyczna, t.I i II, s.2500, 5) Szewczyk M.T, Jawień A., 2010r., "Pielęgniarstwo angiologiczne", wyd. Termedia , s.248.
Literatura uzupełniająca
Uwagi