Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego

Nursing care in chronic respiratory diseases

2021Z

Kod przedmiotu6239N2-OPWCHPUO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rowińska –Zakrzewska E., Kuś J, "Choroby układu oddechowego", PZWL, 2004 2) Górnicka J., "Choroby układu oddechowego", wyd. Agencja wydawnicza, 2012 3) Kulusa M., "Choroby układu oddechowego u dzieci", wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2010 4) Hodder R.,Lightstone S., "Mój każdy oddech.Poradnik jakzyć z POCHP" , wyd. terMedia, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi