Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego

Nursing care in chronic respiratory diseases

2021Z

Kod przedmiotu6239N2-OPWCPUO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi