Opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii i reumatologii

Nursing care over patients in dermatology and rheumatology

2021L

Kod przedmiotu6239N2-OPnCDR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi