Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

Nursing care of respiratory system chronic diseases

2021Z

Kod przedmiotu6239N2-OPwCPN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi