Pielęgniarstwo wielokulturowe

2021Z

Kod przedmiotu6239N2-PWI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K., Problemy wielokulturowości w medycynie, t. , Problemy wielokulturowości w medycynie, PZWL, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi