Zarządzanie w pielęgniarstwie

Management in Nursery

2021Z

Kod przedmiotu6239N2-ZARZWPIEL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ksykiewicz Dorota A., Zarządzanie w Pielęgniarstwie , Czelej, 2005 2) Ksykiewicz Dorota A., Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Czelej, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi