Zajęcia fakultatywne - moduł B

2022L

Kod przedmiotu6239N2-ZFAKb
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi