Zarządzanie w pielęgniarstwie

Management in Nursery

2021L

Kod przedmiotu6239N2-ZWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi