Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Filia w Ełku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pielęgniarstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
ANATOMIA
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
40
10
20
BIOFIZYKA
0,5
ZAL
ZAL-O
Samokształcenie
Wykład
5
10
GENETYKA
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
5
30
5
5
JĘZYK ANGIELSKI 1/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PSYCHOLOGIA
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
25
5
10
20
Pedagogika
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
15
15
30
SOCJOLOGIA
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
16
15
20
ZDROWIE PUBLICZNE
2,5
ZAL
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
35
30
30
III - Kierunkowe
ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI
2
ZAL
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
30
20
10
PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA 1/2
5,5
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
10
60
10
20
40
PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1/2
1
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
5
10
10
PROMOCJA ZDROWIA
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
5
15
10
20
SYSTEM INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA
1
ZAL
ZAL-O
Samokształcenie
Wykład
20
10
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
1
ZAKAŻENIA SZPITALNE
1
ZAL
ZAL
ZAL-O
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
10
10
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
WYCHOWANIE FIZYCZNE I
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
BIOCHEMIA
1
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
5
5
20
FIZJOLOGIA
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
45
10
20
JĘZYK ANGIELSKI 2/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
15
25
10
PATOLOGIA
2

Wykład
15
RADIOLOGIA
1
ZAL
ZAL-O
Samokształcenie
Wykład
5
20
III - Kierunkowe
BADANIE FIZYKALNE
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
15
25
10
10
DIETETYKA
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
30
10
10
ORGANIZACJA PRACY PIELĘGNIARSKIEJ
1
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
10
10
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 1/2
3
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
ZAL
Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
60
5
10
15
PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA 2/2
4,5
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
30
60
10
20
40
V - Praktyka
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 1/3
1,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
4
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
WYCHOWANIE FIZYCZNE II
0
II - Podstawowe
Farmakologia
3,5
JĘZYK ANGIELSKI 3/4
1
III - Kierunkowe
CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
8
PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
10
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 2/2
3
V - Praktyka
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 2/3
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
JĘZYK ANGIELSKI 4/4
2
III - Kierunkowe
CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
8
POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
5
V - Praktyka
CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIRASTWO INTERNISTYCZNE
6
PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
6
POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
2
Podstawowa opieka zdrowotna 3/3
1,5
SUMA
30,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0