BADANIE FIZYKALNE

2021L

Kod przedmiotu39S1P-BADFe
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi