BIOFIZYKA

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-BIOFe
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Samokształcenie
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówFizyczne spojrzenie na struktury biologiczne, rola oddziaływań międzycząsteczkowych, atomy, cząsteczki, makrocząsteczki, układy wielomolekularne. Elementy termodynamiki procesów zachodzących w układach biologicznych. Błony biologiczne - budowa błon, transport przez błony, zjawiska bioelektryczne w błonach. Biofizyka zmysłów - biofizyka tkanki nerwowej, odbieranie wrażeń zmysłowych, przenoszenie potencjału czynnościowego, zmysł wzroku i słuchu. Zastosowanie wybranych zjawisk fizycznych w medycynie - promieniowanie jonizujące. Biofizyka układu krążenia - hydrodynamika przepływu krwi.,SAMOKSZTAŁCENIE:Przygotowanie zagadnień dotyczących promieniowania jonizującego w medycynie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) F.Jaroszyk, Biofizyka , t. 1, PZWL, 2007 2) S.Miękisz, A.Hendrich, Wybrane zagadnienia z biofizyki, t. 1, Volumed, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi-