CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-CHWPIe
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Doboszyńska A.,Olszewska M.,Rudnicka L.,Sar-Pomian M.,Świetlik E., Objawy chorób wewnętrznych.Podręcznik dla studentów.", PZWL, 2013 2) HodderR.,Lightstone S. tłu.Doboszyńska A, Mój każdy oddech.Poradnik,jak zyć z POCHP", TerMedia, 2013 3) Jurkowska G.,Łagoda K., Pielęgniarstwo internistyczne, PZWL, 2012 4) DanilukJ.,JurkowskaG, Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa" , Czelej, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi