CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

2022L

Kod przedmiotu39S1P-CPC2e
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walewska Elżbieta, Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL, 2013 2) Kapała Wojciech, Pielęgniarstwo w chirurgii, Czelej, 2006 3) Kordek Radzisław, Jassem Jacek, Jeziorski Arkadiusz, Kornafel Jan, Krzakowski Maciej, Powlęga Janusz, Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, VIA MEDICA., 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi