CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIRASTWO INTERNISTYCZNE

2022L

Kod przedmiotu39S1P-CWPPIe
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jurkowska G.,Łagoda K., Pielęgniarstwo internistyczne., PZWL, 2013 2) Szczeklik A.,Gajewski P., Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, 2019 3) Talarska D.,Zozulińska -Ziółkiewicz D., Pielęgniarstwo internistyczne, PZWL, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi