DIETETYKA

2021L

Kod przedmiotu39S1P-DIETe
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ciborowska H., Rudnicka A., , Dietetyka, Żywienie człowieka zdrowego i chorego.o, t. 1, PZWL, 2019 2) Jarosz M., (red.), Normy żywienia dla ludności dla populacji Polski, t. 1, IŻŻ, 2017 3) Grzymisławski M., (red.), Dietetyka kliniczna, t. 1, PZWL, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi