Etykieta

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-ETYe
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre'u (powitania, spotkania towarzyskie, zaproszenia, wizytówki) oraz etykiety biznesowej (dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania), szczególnie w zakresie przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto scharakteryzowana zostanie tytulatura obowiązująca a uczelniach wyższych. Omówione zostaną podstawowe zasady etykiety oraz procedencji w miejscach publicznych. W dalszej części podjęte zostaną zagadnienia związane z wyraźnym rozróżnianiem 3 zakresów etykiety: codziennej, biznesowej (urzędniczej) i dyplomatycznej. Wprowadzone zostaną także zakresy etykiety stołów "zasiadowych" i przyjęć stojących.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I.Radomska-Kamińska, "Kultura biznesu. Normy i formy", Warszawa, 2012 2) T. Orłowski, "Protokół dyplomatyczny", Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi-