ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-EZPe
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot etyki ogólnej i zawodowej; istota podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki; problematyka etyki normatywnej, w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy pielęgniarki; kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.,SEMINARIUM:Rozwiązywanie dylematów etycznych i moralnych w praktyce pielęgniarskiej,SAMOKSZTAŁCENIE:Samodzielna praca studenta
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-