GENETYKA

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-GENe
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh. Choroby uwarunkowane genetycznie. Budowa chromosomów i molekularne podłoże mutagenezy. Zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech i dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej.,SEMINARIUM:Szacowanie ryzyka ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych; wykorzystywanie uwarunkowania chorób genetycznych w profilaktyce chorób.,ĆWICZENIA:Szacowanie ryzyka ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych; wykorzystywanie uwarunkowania chorób genetycznych w profilaktyce chorób.,SAMOKSZTAŁCENIE:Samodzielna praca studenta
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Drewa G., Ferenc T, Podstawy genetyki dla studentów i lekarz, Elsevier Urban & Partner , 2007 2) Kurnatowski P., Wójcik A., Genetyka - 225 zadań dla studentów kierunków medycznych z przykładami rozwiązań, Promedi, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-