JĘZYK ANGIELSKI 4/4

2022L

Kod przedmiotu39S1P-JANG4e
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grice T., Nursing 1, Oxford University Press, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi