MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA

2021L

Kod przedmiotu39S1P-MIKPe
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buczek A., Dzika E., Ćwiczenia z mikrobiologii i parazytologii dla studentów kierunku pielęgniarskiego, Koliber, Lublin, 2011 2) Heczko P., Mikrobiologia - podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, PZWL, 2007 3) Buczek A, Choroby pasożytnicze - epidemiologia, diagnostyka, objawy, Koliber, Lublin, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi