Ochrona własności intelektualnej

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-OWIe
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, "Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2015 2) E.Ferenc-Szydełko, "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz"", C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi