Pedagogika

Pedagogy

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PEDAe
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńRozpoznawanie potrzeb edukacyjnych w grupach odbiorców usług pielęgniarskich. Opracowanie programów edukacyjnych w zakresie działań prozdrowotnych dla różnych grup odbiorców.,
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania). Problematyka procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej. Metodykę edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych.,SAMOKSZTAŁCENIE:Czytanie literatury zalecanej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ciechaniewicz W. (red.), Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych, PZWL, 2008 2) Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, 2010 3) Lewowicki T., Szymański M. J. (red.), Nauki pedagogiczne w Polsce, AP, 2004 4) Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, 2008 5) Sawczuk W. , Po co etyka padagogom, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007 6) Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, 2007 7) Ciechaniewicz W., Chruściel. P., Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania, PZWL, 2018 8) Tchorzewski M. de, Wstęp do teorii wychowania , Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi