PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-PEPPe
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krawczyński M, Propedeutyka pediatrii, PZWL, 2009 2) Luxner K. L., Pielęgniarstwo Pediatryczne Delmara, Urban & Partner, 2005 3) Radzikowski A., Banaszkiewicz A, Pediatria – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Medipage, 2008 4) Pawlaczyk B, Pielęgniarstwo pediatryczne , PZWL, 2018 5) Muscari Mary E, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, PZWL, 2020 6) Obuchowicz A., Badania podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL, 2016 7) Woynarowska B., Profilaktyka w pediatrii, PZWL, 2020 8) Cepuch G., Perek , Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem - z choroba ostrą i zagrażająca życiu, PZWL, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi