POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE

2022L

Kod przedmiotu39S1P-PGPPe
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bręborowicz G.H., "Położnictwo i Ginekologia", t. t.I i II, PZWL , 2005 2) Stadnicka G., "Opieka przedkoncepcyjna", PZWL, 2009 3) Pschyrembel W., "Ginekologia praktyczna", PZWL, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi