PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA 2/2

Fundamentals of Nursing Care 2/2

2021L

Kod przedmiotu39S1P-POP2e
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zarzycka D., Ślusarska B.(red.), Podstawy pielęgniarstwa. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej, t. I, PZWL, 2017 2) Zarzycka D., Ślusarska B., Majda A. (red.), Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, t. II, PZWL, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi