PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA

2021L

Kod przedmiotu39S1P-POPIe
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi