PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 1/3

Basis Medical Care 1/3

2021L

Kod przedmiotu39S1P-POPZ1e
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kilańska D.,, Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t. 1, Makmed, 2010 2) Latkowski B,Lukas W, , Medycyna rodzinna , PZWL, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi