PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 2/2

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-POZ2e
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi