Podstawowa opieka zdrowotna 3/3

2022L

Kod przedmiotu39S1P-POZ3e
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi