PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 1/2

2021L

Kod przedmiotu39S1P-POZD1e
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kilańska D., Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t. I, Makmed, 2010 2) Kawczyńska-Butrym Z, Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. , Czelej, 2001 3) Piskorz-Ogórek K (red), Wybrane programy eduakcji zdrowotnej w pediatrii, Verlag Dashofer, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi