PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 2/3

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-POZD2e
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi