PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA 1/2

Fundamentals of Nursing Care 1/2

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PPI1e
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAKTYCZNE:Zajęcia praktyczne: analiza dokumentacji medycznej pacjenta. Prowadzenie kontrolek pomiarów. Zastosowanie siatek, skal i przyrządów. Pomiar poziomu glukozy przy pomocy glukometru. Prowadzenie kontrolki pomiarów glikemii. Ocena poziomu cholesterolu we krwi. Konstruowanie arkusza do zbierania danych o pacjencie. Proces pielęgnowania na podstawie opisu przypadku. Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów unieruchomionych. Zmiana pozycji u pacjentów unieruchomionych. Profilaktyka p/odleżynowa. Przenoszenie chorego bez użycia i z użyciem sprzętu. Wykonywanie gimnastyki oddechowej; wykonywanie ćwiczeń biernych i czynnych, wykonywanie drenażu ułożeniowego u pacjentów. Nacieranie, oklepywanie, techniki masażu klasycznego. Pobieranie kału, moczu, wymazów z nosa, gardła i lub plwociny do badania. Dokumentowanie diurezy (DZM, Bilans Płynów, prowadzenie kontrolek). Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych /OB., morfologia, elektrolity, gazometria, cukier oraz ciała ketonowe, cholesterol i inne testy paskowe itp./, zasady, wskazania, p/wskazania. Podawanie leków do oka, ucha, nosa; drogą układu pokarmowego, moczowo-płciową. Wprowadzenie leków droga układu oddechowego (tlenoterapia, inhalacje). Płukanie oka i ucha.,
Opis wykładówwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa; pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia; funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej; proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności)oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej; klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich; istota opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman.,SEMINARIUM:Proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności)oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej; klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich; istota opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (FlorenceNightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman).,ĆWICZENIA:Zwykłe i higieniczne mycie rąk, bandażowanie głowy, kończyny górnej i dolnej za pomocą opaski i chusty trójkątnej, bandażowanie klatki piersiowej, barków i brzucha bioder, pośladków za pomocą opaski i chusty trójkątnej, ocena tętna, ciśnienia tętniczego krwi i oddechu, pulsoksymetria, kapnometria. Badanie ostrości wzroku i słuchu, widzenia barwnego. Pomiar temperatury. Karta gorączkowa- ocena i zapis temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, stolca, wzrostu i masy ciała (BMI). Skala oceny świadomości Glasgow. Przygotowanie łóżka dla chorego. Rodzaje łóżek (ich budowa i możliwości). Słanie łóżka pustego przez jedną i dwie pielęgniarki/rzy. Słanie łóżka zchorym częściowo niesprawnym fizycznie i obłożnie chorym. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej upacjenta częściowo niesprawnego i obłożnie chorego w sytuacji wybiórczego i całkowitego jej zabrudzenia. Zasady ergonomii pracy przy łóżku pacjenta. Toaleta całego ciała chorego leżącego. Toaleta jamy ustnej. Kąpiel chorego w wannie i pod prysznicem. Zabiegi zapewniające utrzymanie czystości głowy. Likwidacja wszawicy. Zabiegi przeciwzapalne. Technika stawiania baniek. Technika wykonywania zabiegów rektalnych u dorosłych (lewatywa, wlewka przeczyszczająca, kroplowy wlew doodbytniczy zwolniony i przyspieszony, sucha rurka). Podawanie leków doodbytniczo; wlewka lecznicza. Zgłębnikowanie żołądka w celu diagnostycznym i leczniczym. Zgłębnikowanie dwunastnicy w celu diagnostycznym. Płukanie żołądka. Technika karmienia chorych przez zgłębnik (karmienie metoda porcji przy użyciu strzykawki i stosując wlew grawitacyjny zestawem Flocare. Zasady obliczania dawek leków podawanych różnymi drogami. Umiejętności przygotowujące do wstrzyknięć. Zasady podawania leków drogą dotkankową. Przechowywanie leków zgodnie z obowiązującymi standardami. Postacie leków, niezgodności w mieszaninach roztworów do wstrzyknięć, interakcje lekowe, reakcje uczuleniowe na dodane leki (wstrząs anafilaktyczny). ,SAMOKSZTAŁCENIE:Samodzielna praca studenta
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zarzycka D., Ślusarska B.(red.), Podstawy pielęgniarstwa. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej, t. I, PZWL, 2017 2) Zarzycka D., Ślusarska B., Majda A. (red.), Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, t. II, PZWL, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi-