PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

2022L

Kod przedmiotu39S1P-PPPe
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi